ORDO Legal

juridiskās konsultācijas

ORDO Legal ir ORDO GROUP grupas uzņēmums, kas sniedz plaša spektra juridiskās konsultācijas un specializējas nekustamo īpašumu darījumu jautājumos. ORDO Legal komandā darbojas profesionāli juristi ar pieredzi un tiesu praksi nekustamā īpašuma būvniecības procesu vadībā, nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un nekustamā īpašuma darījumu noformēšanā no īpašuma iegādes sākuma, līdz pat reģistrēšanai Zemesgrāmatā.

ORDO Legal sniedz plaša spektra juridisko atbalstu nekustamā īpašuma darījumos:

• nekustamā īpašumu atsavināšanas līgumu sagatavošana;
• būvniecības, nomas un īres līgumu sagatavošana;
• nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumu sagatavošana;
• dalītā īpašuma strīdu risināšana;
• procesuālo dokumentu sagatavošana;
• pārstāvība visās tiesu instancēs;
• spriedumu izpildes nodrošināšana;
• parādu piedziņas administrēšana;
• dokumentu sagatavošana komercreģistram;
• citi juridiskie pakalpojumi.

CENTRĀLAIS BIROJS

Ziedleju iela 2,
Mārupe, LV-2167, Latvija

+371 67 855 505